Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Hva er risikoapp?
Hva er risikoapp?

Risikoapplikasjonen er et iOS-basert verktøy for kartlegging av forskjellige typer brannobjekter. Applikasjonen har til hensikt å peke på hvor forholdene i spesifikke bygningstyper er mest kritisk slik at man utfra innsamlet informasjon kan prioritere sine tilsynsobjekter. Metoden gir raske, enkle og sikre resultater og kan brukes uavhengig av tidligere datakunnskap. Appen er lagt opp til at man enten kan utføre planlagte vurderinger eller spontant velge et vurderingsskjema dersom behov oppstår underveis.

Risikoapp.no sine funksjoner


 • Fordeling – Objektene fordeles til hver enkelt. Alternativ tas på plass


 • Vurdering – Foretas på stedet for det enkelte objektet


 • Poeng – Objektene sorteres automatisk ut ifra sin poengsum


 • Handling – Tilsyn eller annen oppfølging av objektet


 • Oppfølging – Statistikk for de forskjellige objektene

Hvorfor?
Hvorfor?

Ny Forskrift om brannforebygging legger til grunn at tilsyn skal være risikobasert. Risikoapplikasjonen ivaretar dette. Organisasjonen kan raskt få oversikt over bygningenes branntekniske tilstand og ut fra dette prioritere samt fordele tilsyn til den enkelte saksbehandler.

Hvordan virker det?
Hvordan virker det?

Tekniske løsninger, branntekniske installasjoner og andre relevante forhold vurderes raskt og enkelt og legges vekt på i forhold til det totale brannvernet. Dette vil gi en poengsum som viser bygningens branntekniske tilstand. Vurderingen vil tegne et risikobilde som er lett målbar, lett å følge opp og vil generere statistikk. All delegering av oppfølging og tilsyn til medarbeidere skjer enkelt fra et administrasjonspanel med direktekontakt til medarbeiderens iPhone/iPad app.

Fordeler med RISIKOAPP

Kraftfullt administrasjonspanel

Administrasjonspanelet er fullpakket med kraftige funksjoner for å ta seg av hele prosessen med håndtering og prioritering av risikoobjekter.

Enkelt grensesnitt

Hele systemet er utformet for enkelt å kunne administrere forskjellige risikoobjekter, delegering av tilsynsobjekter, samt gi rask oversikt og statistisk overvåking av vurderte objekter.

Frittstående system

Risikoapp.no kan brukes som et helt uavhengig system, men har også muligheten til å synkronisere med mange forskjellige databaser, inkludert Excel.

Statistikk og oversikter

Verdifulle data kan benyttes på en enkel og oversiktlig måte for fremtidige og pågående arbeidsoperasjoner.

Seksjon for risikoobjekter
Seksjon for risikoobjekter

Systemet er tillpasset mange forskjellige brannobjekter. Du kan også lage egene skjemaer med "drag & drop" funksjonalitet. Her ser dere noen eksempler:

 • Bygårder
 • Lager/industri
 • Farlig stoff
 • Skole/barnehager
 • Utelivsobjekter

Uttalelser

 • Meget bra applikasjon. Gjør det mulig å risikovurdere alle våre objekter på en ryddig måte […]

  13
  Steinar Simensen, Avdelingsleder
 • Risikoapp.no gjør vår risikovurdering og tilsyns arbeid mye enklere og raskere. Flott produkt […]

  12
  Emil Dupuich, Brann- og feierinspektør
 • Intuitiv, oversiktlig, enkel i bruk, gjør dagen enklere for oss

  16
  Tobias Eriksson, Brann- og feierinspektør
 • Et verktøy som bidrar til at vi prioriterer objektene i riktig rekkefølge

  14
  Asle Christensen, tilsynsleder
 • Dette er et enkelt, presist og uvurderlig verktøy for å risikovurdere våre tilsynsobjekter

  15
  Tom Finstad, Brann- og feierinspektør

Ta kontakt

Ta kontakt

PRIS PÅ LINSENSPAKKER

NOK2990Måned

Liten

 • IOS & Android applikasjon
 • Ubegrenset antall tilsyn
 • 1 administratorbruker
 • Ubegrenset antall brukere
 • Ubegrenset antall skjemaer
 • Ubegrenset antall rapporter
 • Opp til 100 objekter
 • E-poststøtte
 • Telefonstøtte
NOK5990Måned

Stor

 • IOS & Android applikasjon
 • Ubegrenset antall tilsyn
 • Ubegrenset antall administratorbrukere
 • Ubegrenset antall brukere
 • Ubegrenset antall skjemaer
 • Ubegrenset antall rapporter
 • Opp til 450 objekter
 • Prioritert støtte
 • E-poststøtte
 • Telefonstøtte
NOK7990Måned

Ubegrenset

 • IOS & Android applikasjon
 • Ubegrenset antall tilsyn
 • Ubegrenset antall administratorbrukere
 • Ubegrenset antall brukere
 • Ubegrenset antall skjemaer
 • Ubegrenset antall rapporter
 • Opp til 5000 objekter
 • Prioritert støtte
 • E-poststøtte
 • Telefonstøtte

Til info

 • Alle priser er uten mva.
 • Oppstartsgebyr à 5990 NOK tillegges alle pakker.
 • IKS og deling av lisenser krever at hver enkelte kommune/brannvesen har sitt eget lisens.
 • Tilbudet på våre lisenspakker er under grensen for offentlig anskaffelse, kommuner/brannvesen kan derfor selv anskaffe en lisens fra oss direkte uten en offentlig anbudsrunde for å få en rask prosess. Les mer her.
 • Løsningen kjøres på web fra PC eller MAC og som IOS samt Android applikasjon.